KHôNG THíCH Mẹ CHồNG THIêN Vị CON TôI HơN CON ANH CHồNG

Lúc mang con gà qua cho cháu, bà nói chỉ con tôi mới có gà, con của anh chồng không có.

Khi tôi mới dọn ra ở riêng, mẹ chồng qua thăm cháu, tôi vẫn đón tiếp đàng hoàng, lịch sự. Vì tôi phải chứng tỏ cho họ thấy tôi là người có ăn học, được cha mẹ nuôi dạy đàng hoàng. Ông bà qua chơi thăm cháu, tôi vẫn hoan nghênh. Nhưng ông bà qua mà không khi nào báo trước với tôi một lời. Tôi sống trong căn hộ chung cư ở Sài Gòn. Ông bà qua, nhờ bảo vệ bấm thang máy lên, rồi tới trước cửa căn hộ gọi tên con tôi.

Bà qua gặp tôi lại than vãn, kể xấu chị dâu, dù anh chồng tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà so sánh con tôi với con anh chồng, tâng bốc con tôi giỏi, tốt hơn con anh chồng... Lúc mang con gà qua cho cháu, bà nói chỉ con tôi mới có gà, con của anh chồng không có. Tôi thấy quá độc hại nên trao đổi thẳng thắn với chồng. Tôi muốn họ tới thăm cháu khi có mặt chồng tôi. Sau đó may mắn là ông bà không qua nữa.

Thu Ánh

Đọc bài gốc tại đây.

2024-06-11T10:11:37Z dg43tfdfdgfd